• Print Friendly, PDF & Email

  Het controleren van uw meterkast.

  De groepenkast indeling.
  De stroom komt vanuit de vloer in de meterkast middels een dikke grijze of zwarte kabel uw woning binnen en gaat vandaar uit naar de hoofdzekering(en). Vervolgens gaan er enkele dikke draden naar de electriciteitsmeter. Vanuit deze meter wordt de draden naar de groepenkast gebracht en aangesloten op de hoofdschakelaar.

  Sinds 2005 zijn er in de groepenkast minimaal 2 aardlekschakelaars verplicht waarop, per aardlekschakelaar, maximaal 4 smeltpatroon zekeringen of zekeringautomaten zijn aangesloten.

  Ook kunnen er een of meerdere aardlekautomaten in uw kast aangesloten zijn.

  Uitleg schroefzekering of zekeringautomaat.
  In oude groepenkasten zijn nog vaak smeltpatroonzekeringen te vinden. Dat zijn de bekende porseleinen zekeringen met aan de voorkant een klein gekleurd stipje. Is dit stipje los, dan is de zekering kapot. Aan de kleur kan men de waarde van de zekering bepalen, bijvoorbeeld een rood stipje is 10 Ampère.

  De laatste 20 jaar worden deze smeltpatroonzekeringen meer en meer vervangen door zekeringautomaten. Deze hebben een lipje dat bij kortsluiting omlaag valt, ten teken dat hij de stroom heeft onderbroken. Bij normale werking staan de lipjes allemaal omhoog, deze zijn dus veel gemakkelijker te controleren op een storing.

  Uitleg aardlekschakelaar.

  Dit is een schakelaar die een groepje van maximaal 4 zekeringsautomaten controleert op een lekstroom. Hij vergelijkt de stroom die de bedrading achter de 4 zekeringsautomaten ingaat en weer terugkomt. Is er een klein verschil dan verbreekt hij de verbinding en vallen de 4 achterliggende zekeringen zonder stroom.

  Uitleg aardlekautomaat.

  Een aardlekautomaat is een samenvoeging van de eerder genoemde zekeringautomaat en de aardlekschakelaar. Zowel bij een kortsluiting als bij het overschrijden van een bepaalde lekstroom zal deze aardlekautomaat uitschakelen en de verbinding van de stroom onderbreken.
  Dus eigenlijk twee automaten in een apparaat.

  Wat te doen bij een storing van de aardlekautomaat of zekeringautomaat.

  Hebt u opeens ergens geen stroom, dan is de eerste gang natuurlijk om de zekeringen en aardlekautomaten in uw groepenkast te gaan controleren.

  1. Is er een smeltpatroonzekering kapot of het hendeltje van een zekeringautomaat staat naar beneden dan is er ergens een kortsluiting geweest. Meestal duid dat op een defect apparaat.
  2. U trekt het kapotte apparaat uit het stopcontact, vervangt de smeltpatroon door een nieuwe of duwt het hendeltje van de zekeringautomaat weer omhoog en de storing is verholpen.
  3. Erger is het als u geen defect apparaat kunt vinden. Dan moet u de electrische installatie door een erkende installateur in de buurt laten nakijken.
  4. Staat de hendel van de aardlekautomaat omlaag dan schakelt u alle zekeringautomaten achter die betreffende aardlekautomaat naar beneden. Schakel daarna de aardlekautomaat weer in en schakel vervolgens een voor een de zekeringautomaten weer in. Als er bij het inschakelen van een automaat de aardlekautomaat weer uitslaat, is dat de groep waar het probleem zich voordoet. Laat dit door een erkende installateur in de buurt laten nakijken.

  Eigen verantwoording van uw huisinstallatie en groepenkast.

  De regering schrijft voor dat iedere huiseigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigen electrische installatie die voldoet aan de laatste normen vastgesteld in de NEN 1010. Dit zijn de voorgeschreven normen waaraan huisinstallaties moeten voldoen. (Vaak ook een voorwaarde voor een inboedelverzekering)

  Een van de taken hierin zijn het minimaal 2 x per jaar controleren van de correcte werking van de aardlekschakelaars en –automaten. Dit gebeurt door het indrukken van een klein knopje op de aardlekschakelaars en –automaten. Schrik niet: hierdoor schakelt hij de stroom uit! Dit hoort zo.
  Vervolgens duwt u het kleine hendeltje weer rustig naar boven en de installatie werkt weer als vanouds.
  Mocht de hendel NIET naar beneden springen, dan is contact opnemen met een dichtstbijzijnde electriciën noodzakelijk. Hij moet dan de installatie controleren en zo nodig repareren.

bel nu 0627273365
Ga naar de inhoud